Tuesday, February 20, 2024

Dr. Hahn | KT-B 6R nieuwe scharnier voor blokprofielen

 

KT-B 6R

 

VOOR KUNSTSTOFDEUREN MET BLOKPROFIELEN

 • CE-gecertificeerd naar norm EN 1935:2002, scharnierklasse 14
 • Ook met KT-FIX be­ves­ti­ging le­ver­baar
 • On­zicht­ba­re ver­stel­ling
 • Com­for­ta­be­le ver­stel­lin­gen door één per­soon uit te voe­ren
 • DIN links/DIN rechts toe­pas­baar
 • On­der­houds­vrij
 • Voor­ge­mon­teerd
 • Let op!: Het boorpatroon is gewijzigd. Vergeet niet uw nieuwe boormal aan te vragen.

HAHN KT-B 6R – UNIVERSEEL SCHARNIER VOOR KUNSTSTOFDEUREN MET BLOKPROFIELEN

In vele lan­den wor­den re­gio-ge­bon­den pro­fie­len ge­bruikt, voor­ge­schre­ven door Ar­chi­tek­ten, aan­ne­mers of an­de­re in­stan­ties. Zo bij­voor­beeld zeer smal­le pro­fie­len die het ele­ment een veel slan­ker ui­ter­lijk geven. Dit gaat samen met spe­ci­a­le eisen die aan de schar­nie­ren ge­steld wor­den: bij­voor­beeld be­ves­ti­ging op de schui­ne wand of op een ver­diept lig­gend vleu­gel­pro­fiel. De Hahn KT-B 6R schar­nier kan voor de mees­te si­tu­a­ties een op­los­sing bie­den. De­ge­lij­ke schar­nie­ren waar­op de fa­bri­kant steeds re­ke­nen kan. Zoals in de praktijk al lang is bewezen, is het deurscharnier traploos in zes richtingen verstelbaar.

 

MA­TE­RI­AAL:
vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium

BE­VES­TI­GING:
Direktverschroeving in kader en vleugel, optioneel met de Dr hahn trapschroef

DRAAG­VER­MO­GEN:
Afhankelijk van de profieleigenschappen max. 160 kg

VER­STEL­MO­GE­LIJK­HE­DEN:
6 richtingen bij ingehangen vleugel:

 • Horizontaalverstelling ± 6 mm
 • Hoogteverstelling + 4 mm/-3 mm
 • Aandrukverstelling  ± 2,5 mm

CERTIFICATEN:
CE-gecertificeerd naar norm EN 1935:2002, scharnierklasse 14, SKG 2 Sterren

KLEU­REN:
Leverbaar in alle RAL-kleuren

 


DOWNLOAD BROCHURE

 bedrijfspagina