Monday, July 15, 2024

Dr.Hahn TÜRBAND 4

2- of 3-delige scharnier voor aluminium deuren

 

 

WE MAKEN HET GOEDE NOG BETER

Het paradepaardje van het Dr. Hahn scharnierenassortiment wordt verder geoptimeerd, om de montage, verwerking en afstelling – zowel in het atelier als ook op de bouw – efficienter te maken.

Nieuw in het assortiment is halfmaat „nul“, waarbij het kaderdeel slechts een zeer kleine montage-oppervlakte in beslag neemt. Deze nieuwe variant is bijzonder interessant voor toepassingen waarbij de kaderprofielen weinig ruimte bieden.

 

 

TÜRBAND 4 AT TWEEDELIG

tuerband 4 scharnier 2 delig

Het Türband 4 AT scharnier heeft eveneens een lichte wijziging in geometrie ondergaan, waardoor de afdekstukken beter komen vast te zitten

 • Dit schar­nier­ty­pe biedt com­bi­na­tie- en be­ves­ti­gings­mo­ge­lijk­he­den voor zowel naar bin­nen- als naar bui­ten­draai­en­de deu­ren, met wis­sel­pro­fiel of blok­pro­fiel.
 • Alle me­ta­len on­der­de­len zijn cor­ro­sie­be­sten­dig. Voor ex­tre­me toe­pas­sin­gen ook in RVS-uit­voe­ring le­ver­baar.
 • Spe­ci­a­le uit­voe­rin­gen voor vouw­deu­ren en in­braak­we­ren­de deu­ren
 • DIN links/DIN rechts toe­pas­baar
 • Be­schik­baar voor zowat alle alu­mi­ni­um- en staal­pro­fie­len. Le­ver­baar in ver­schil­len­de ano­di­sa­ties en RAL-kleu­ren

 

TÜRBAND 4 AT DRIEDELIG

Tuerband 4 3delig

 • Dit schar­nier­ty­pe biedt com­bi­na­tie- en be­ves­ti­gings­mo­ge­lijk­he­den voor zowel naar bin­nen- als naar bui­ten­draai­en­de deu­ren, met wis­sel­pro­fiel of blok­pro­fiel
 • Alle me­ta­len on­der­de­len zijn cor­ro­sie­be­sten­dig. Voor ex­tre­me toe­pas­sin­gen ook in RVS-uit­voe­ring le­ver­baar
 • Spe­ci­a­le uit­voe­rin­gen voor vouw­deu­ren en in­braak­we­ren­de deu­ren.
 • DIN links/DIN rechts toe­pas­baar
 • Be­schik­baar voor zowat alle alu­mi­ni­um- en staal­pro­fie­len. Le­ver­baar in ver­schil­len­de ano­di­sa­ties en RAL-kleu­ren
 • On­der­houds­vrij

 

TÜRBAND 4 AT, HALFMAAT NUL

Tuerband 4 halfmaat

VOOR SMALLE KADERS

 • Toepasbaar op alle gangbare profielsystemen
 • Combinatiemogelijkheden en bevestigingen voor zowel naar binnen- als naar buiten draaiende deuren – ook bij hoekconstructies of wisselprofielen
 • Alle me­ta­len on­der­de­len zijn cor­ro­sie­be­sten­dig
 • Spe­ci­a­le uit­voe­rin­gen voor vouw­deu­ren en in­braak­we­ren­de deu­ren
 • DIN links/DIN rechts toe­pas­baar
 • Verkrijgbaar in anodisatiefinish of een brede waaier aan RAL kleuren
 • Onderhoudsvrij
 • RVS-pen uit één geheel


 

In onderstaande brochure vindt u alle technische informatie

 

Scharnier Tuerband 4 brochure

  

bedrijfspagina