Sunday, May 19, 2024

Dr Hahn | TÜRBAND 4

    

HOUT-ALUMINIUM
BINNEN KNUS, BUITEN PRAKTISCH

Was de schar­nier­be­ves­ti­ging bij naar bui­ten ope­nen­de deu­ren tot op heden bij­zon­der ar­beids­in­ten­sief, dan toont de 3-de­li­ge Türband 4 van Dr Hahn nu de snel­le weg.

De nieu­we be­ves­ti­gings­op­los­sing met de Schroef­an­kers her­leidt alles tot drie sim­pe­le stap­pen: Boren, in­draai­en, ver­schroe­ven. Geen ver­wij­de­ring van de wand, noch op­vul­len van de voor­ka­mer nodig. Re­sul­taat: De ver­wer­kings­tijd wordt ge­hal­veerd. Dit is enkel mo­ge­lijk tot een voor­ka­mer van 23 mm tot de alu­mi­ni­um­wand. Ook het plaat­sen van extra schar­nie­ren is nu zon­der al te veel moei­te mo­ge­lijk – zelfs bij reeds ge­plaatste ele­men­ten.

 

Voor houten- en hout/aluminium deuren

 

TOE­PAS­SINGS­GE­BIE­DEN

  • Deuren uit hout-aluminiumprofielen in woning- en projektbouw
  • Hoofdingangsdeuren
  • kleinere toegangsdeuren
  • binnendeuren
  • buitendeuren
  • centrale toegangsdeuren

 

TÜRBAND 4

­EIGENSCHAPPEN

 • Hoogwaardige kunststofdelen gevende scharnieren een permanent mooie optiek
 • Massieve as vervaardigd uit RVS / inoxbiedt een grote stabiliteit
 • Geïntegreerde verstel-ster, dus steedster plaatse beschikbaar
 • Massieve scharnierdelen met een elegantevorm worden één met de deur
 • Doorlopende inox as verhoogt de stabiliteit
 • Onderhouds- en slijtagevrij,niet smeren!
 • Afdekstukken met clips-effect en borgschroef
 • Innovatieve bevestiging met de Hahnschroefankers
 • Af te stellen door één persoon

 

FOLDER

Dr Hahn deurscharnieren Hout


 

 BEDRIJFSPAGINA