Wednesday, April 24, 2024

Duidelijke symbolen voor een efficiënte planning

Een duidelijke planning komt zowel de efficiëntie als de rentabiliteit van je schrijnwerkerij ten goede.
De kunst van een overzichtelijke planning zit voor een belangrijk deel in het gebruik van duidelijke en voor iedereen onmiddellijk herkenbare symbolen.

 

 

Deze symbolen moeten in een oogopslag de status van het dossier weergeven en aantonen wie welke actie moet ondernemen.
Elke mogelijke status van een taak wordt weergegeven door o.a. deze symbolen:
 

– Het liggend streepje.
 
Taak is niet van toepassing voor dit dossier en heeft geen belang voor de status en de voortgang van dit project. Een taak die dus niet nodig is wordt aangeduid met dit symbool.
Voorbeeld: het opmaken van een voorschotfactuur.