Wednesday, April 24, 2024

Digitaliseren : to be or not to be !

De marktstructuren en de manier van zakendoen maken een fundamenteel veranderingsproces door.

Ook in de schrijnwerkerijsector zien wij schaalvergroting op gang komen. Meer en meer wordt er een onderscheid gemaakt tussen de fabrikant voor de productie en de dealers voor de verkoop en de plaatsing.

De digitalisering van de schrijnwerkerijen, verder aangewakkerd door de COVID-problematiek, is op vandaag de sleutel voor de interne en externe connectiviteit. Daarvoor is men op zoek naar softwareoplossingen, waarmee men op elk moment via computers, tablet of app met elkaar kan communiceren en informatie uitwisselen.