Wednesday, April 24, 2024

BEDRIJFSPROCESSEN… EN AUTOMATISERING!

In de vorige tipbrieven hebben we de verschillende bedrijfsprocessen (7) in kaart gebracht en toegelicht. Om deze processen zoveel mogelijk te automatiseren en op elkaar af te stemmen doe je beroep op softwarepakketten, speciaal ontwikkeld voor de schrijnwerkerij. Wijzelf onderscheiden daarvoor 3 standaardpakketten, die indien nodig verder gepersonaliseerd kunnen worden en perfect kunnen gesynchroniseerd worden met externe pakketten zoals bv. het boekhoudpakket.

  

bedrijfspagina