Sunday, May 19, 2024

Hoe overzichtelijk en efficiënt werken?

Om de efficiëntie en de daaruit voortvloeiende rentabiliteit voor je schrijnwerkerij te optimaliseren is het aangewezen om, zoveel als mogelijk, met gelijkmatige productievolumes te werken.

Twee specifieke situaties kunnen zich voordoen:

 

 

bedrijfspagina