Sunday, May 19, 2024

Excel kan, maar…

Excel kan, maar… plannen is een interactief proces

Plannen blijft het moeilijke evenwicht zoeken tussen de vraag van je klanten en het best haalbare voor je organisatie.

 

 

Excel-files gebruiken voor je planning helpt, maar…een planning maak je om te beginnen en dan pas je hem aan. En dan begint het. Iedereen werkt op zijn eiland en de aanpassingen moeten gebeuren op verschillende plaatsen. Het kost dus wel tijd om elke wijziging te registreren en de impact ervan in te schatten. Het kost bovendien nog meer tijd en vooral geld als je het niet goed doet: nalevering, haastklussen, openstaande facturen,…

…plannen is een interactief proces.

De conflicten met andere afspraken moeten direct zichtbaar zijn voor je beloftes maakt aan je klant. En, er kan maar één waarheid zijn voor klanten en medewerkers: de centrale planning.
Als je vanuit dit centrale overzicht dan ook nog kan doorklikken naar de details van het order, naar het toegewezen personeel, naar de e-mails en andere communicatie dan zit je goed. Alles is immers direct zichtbaar voor iedereen.

De status van elke taak wordt door een goed planningspakket ogenblikkelijk aangepast en er wordt getoond wat er verandert in de planning, in een orderbevestiging of in de leveringen.

 

 

 

bedrijfspagina