Sunday, May 19, 2024

Margebewaking in volatiele tijden

 

Plotse en “double digit” prijsverhogingen, explosies van energieprijzen en indexaties van lonen hebben een serieuze impact op je kostprijs. In deze uitermate volatiele tijden is “margebewaking” binnen je bedrijfsvoering dus van (over)levensbelang. 

 

Een concurrentiële prijszetting, een financiële- en operationele opvolging en een correcte nacalculatie zijn, op vandaag, de aandachtspunten om niet voor verrassingen komen te staan. Geïntegreerde softwarepakketten zijn geen overbodige luxe om dit, in “real time” te registreren en te analyseren.

 

 

 

Jorpa