BENOveren

BENOveren: wat, waarom en hoe?

BENOveren is BEter reNOveren dan gebruikelijk is.
ik benoveer
Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en met deskundig advies, zodat de verschillende renovatiestappen in de meest logische volgorde worden uitgevoerd, en ook latere renovatiestappen haalbaar blijven. Een geBENOveerde woning biedt vele voordelen op het vlak van leefkwaliteit, duurzaamheid, energiebesparing, onderhoud, …
RENOVEREN? DOE HET DAN METEEN GOED. BENOVEER!
Wie een blik werpt op de Vlaamse woningen, kan er niet naast kijken: het overgrote deel van ons woningbestand is sterk verouderd. Van de bijna 3 miljoen woningen die Vlaanderen telt, zijn er 200.000 in een te slechte staat om nog tot een aanvaardbare basiskwaliteit te komen. Maar de overgrote meerderheid heeft nood aan een grondige renovatie: een esthetische renovatie, een comfortrenovatie, een bouwtechnische renovatie en vooral ook … een energetische renovatie. Wist je namelijk dat meer dan de helft van onze huizen dateert van voor 1970, toen woningen nog helemaal niet werden geïsoleerd?
BENOVEREN: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK  
Goed begonnen is half gewonnen. Wie BENOveert, bereidt zich daarom best goed voor op zijn BENOvatie. Zowel mentaal als praktisch. Aarzel zeker niet om je daarbij te laten omringen door specialisten die je kunnen adviseren en begeleiden. Zo zet je al met heel veel kennis van zaken de voorbereidende stappen van je BENOvatietraject.
IK BENOVEER MIJN GLAS & RAMEN, BUITENDEUREN & POORTEN
Warmte en geld letterlijk en figuurlijk door ramen en deuren gooien? Daar doe je uiteraard niet aan mee! Wie verstandig BENOveert, kiest voor raamprofielen met een goede thermische isolatiewaarde en voor hoogrendementsglas of drievoudige beglazing. Natuurlijk moeten ook de buitendeuren en garagepoorten de warmte zo goed mogelijk binnenhouden. Zo verhoog je het comfort in je woning en in je garage.
DENK VOORUIT: Wanneer je een woning energiezuiniger maakt, wordt die meteen ook luchtdichter*. Je dicht immers de spleten en kieren af waarlangs er warmte kan ontsnappen, maar tegelijk sluit je alle natuurlijke luchtopeningen af. Daarom is het van cruciaal belang dat er goed geventileerd kan worden. Nieuwe ramen geven je de kans om op een vrij eenvoudige manier regelbare ventilatieroosters te voorzien

 

Waarom wachten om aan de BENOvatie van je woning te beginnen? Hoe snel­ler je BENOveert, hoe sneller je profiteert van de vele voordelen die een geBENOveerde woning te bieden heeft: een lagere CO2-uitstoot en een lagere energiefactuur, een hoger wooncomfort en een hogere waarde voor je woning …

Hoe pak ik dat best aan, een woning BENOveren?

Met de praktische gids helpen we jou op weg om je bestaande woning zodanig te renoveren dat haar energieprestaties even goed of – liever nog – beter zijn dan die van nieuwe woningen die vandaag worden gebouwd.

Deceuninck heeft samen met andere partners uit de industrie, de handen in elkaar geslagen om via een grootschalige campagne de kandidaat-verbouwer te overtuigen om niet langer gewoon te renoveren maar om te BENOveren.
Deceuninck is samen met die partners een website aan het ontwikkelen die aan verbouwers uitlegt hoe ze hun perfecte BENOvatie-traject kunnen uitstippelen.

Precies daarom dat Philippe Verriest, Marketing Verantwoordelijke van Deceuninck Benelux, één van de allereerste Ik BENOveer-voorloperslabels mocht ontvangen op zaterdag 8 oktober, tijdens de officiële opening van de bis-beurs uit handen van niemand minder dan Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

fotouitreikingcertificaatikbenoveer