Sunday, May 19, 2024

Reynaflow | Industry 4.0

REYNAERS INTRODUCEERT INDUSTRY 4.0 IN PRODUCTIEPROCES VAN RAMEN EN DEUREN

Met de IT-oplossing ReynaFlow biedt Reynaers een intelligent systeem voor het beheer van de workflow dat via ‘smart manufacturing’ de productieprocessen optimaliseert.

Reynaers Aluminium, de toonaangevende Europese producent van duurzame architectonische aluminium­oplossingen, heeft nieuwe stappen gezet in de auto­matisering van de raam- en deurproductie.

ReynaFlow biedt een softwarepakket voor opti­malisatie, beheer en verbetering van het productieproces en zal worden geïntro­duceerd in België, waar het uniek is op de markt. Daarmee imple­menteert Reynaers ‘Industry 4.0’ om voor zijn klanten een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing te realiseren bij de productie van ramen en deuren en de kwaliteit doorheen het ganse productieproces te bewaken

Reynaflow

Hoewel veel productieprocessen nog deels handmatig gebeuren, biedt Reynaers Aluminium nu een oplossing waarmee het hele productieproces digitaal wordt gelinkt. De voorbereiding, het zagen en bewerken, de montage en de afwerking worden alle in de flow opgenomen. Dit zorgt voor een betere integratie van de productiefuncties, waarbij elke fase in realtime wordt bewaakt. Dit leidt tot een aanzienlijke verbetering van de productietijd.

In het huidige productieproces is maar liefst 90% van de totale tijd die nodig is om een product te maken, queuetijd. Queuetijd is de tijd dat een persoon of apparaat bezig is met het in de wachtrij zetten van een onderdeel voordat het in behandeling wordt genomen of voordat er werk met meerwaarde aan wordt verricht. Slechts 10% van de productietijd wordt besteed aan het daadwerkelijk aanraken van het onderdeel, d.w.z. het vervaardigen van het product om de eindklant meerwaarde te bieden.

Raamfabrikanten weten dat productietijden  kunnen worden geoptimaliseerd, maar missen de tools om te bepalen hoe en waar. Vaak is de exacte productietijd moeilijk in te schatten en worden levertijden vaak slechts bij benadering vastgesteld. ReynaFlow is een complete IT-oplossing die deze problemen wegneemt door via krachtige cyber- en fysieke systemen het productieproces volledig te monitoren.

reynaflow_iv_0

INTRODUCTIE SMART MANUFACTURING 

De nieuwe oplossing doet dit in combinatie met ReynaPro: de bestaande software die voor Reynaers op maat werd ontwikkeld. Dankzij een geïntegreerde database met alle profielen en accessoires kan voor elk project de productietijd nauwkeurig worden berekend.Geheel in lijn met smart manufacturing maakt ReynaFlow gebruik van een traceersysteem via barcodes, waardoor de productie-efficiëntie in de workflow beter kan worden gevolgd, van op de werkvloer tot bij de oplevering.

Doordat gegevens in realtime worden verwerkt, is van alle lopende projecten de status bekend. Bovendien kunnen specifieke problemen die van invloed zijn op het resultaat worden gevolgd en kan een productievolgorde worden bepaald. Dankzij de digitale productieomgeving en de ReynaPro-gegevens ontstaat een papierloze werkvloer. Alles wordt volledig geïntegreerd met de producten op de website van Reynaers en met de regelmatig bijgewerkte catalogi.

Verder biedt ReynaFlow realtime analyserapportering on demand.  Vooraf gedefinieerde rapporten of exportbestanden bevatten per project, werkstation, operator of tijdvak alle relevante gegevens. Hierdoor kan de constructeur zich richten op het essentiële: niet de 10% aanraaktijd, maar de 90% queuetijd.

reynaflow1_0

VOORDELEN VOOR CONSTRUCTEURS

ReynaFlow biedt vele voordelen voor operatoren, supervisors en management.Doordat operatoren duidelijke instructies krijgen en toegang hebben tot de juiste gegevens, maken ze minder fouten en hebben ze meer zekerheid. Bovendien kunnen ze dankzij de realtime feedback hun locatie beter beheren.Supervisors beschikken over sterk verbeterde realtime overzichten, een eenvoudige dagelijkse bewaking, de mogelijkheid om bij ernstige problemen direct in te grijpen en een beter kwaliteitsbeheer. Het systeem maakt een betere en nauwkeurige planning en ondersteuning mogelijk.Het management kan alleen maar winnen bij de implementatie van ReynaFlow, aangezien in realtime betrouwbare productiegegevens beschikbaar komen, met nauwkeurige kritieke prestatie-indicatoren over de inzet van personeel, machines en projecten.

Volgens Erik Rasker, Technology Manager van Reynaers, zijn de recentste uitbreidingen het bewijs dat het bedrijf als technologieleider voorop wil blijven lopen bij veranderende consumentenbehoeften. “Onder andere door te innoveren wil Reynaers zijn klanten ondersteunen”, zegt Erik. “ReynaFlow is ontwikkeld voor alle klanten, van kleine bedrijven met conventionele apparatuur tot de grootste productiecentra met de meest geavanceerde machines. De introductie van ReynaFlow is een belangrijke stap bij het creëren van de werkplaats van de toekomst, waarin innovatie en digitalisering van de hele productieketen centraal staan. ReynaFlow is ontwikkeld als een slim bewakingssysteem dat de workflowmanager van de toekomst wordt. Met deze investering ondersteunen klanten hun kapitaalinvesteringen, verbeteren ze hun productie- en beheerprocessen en kunnen ze veel beter strategische beslissingen nemen.”