Monday, July 15, 2024

Kawneer: RT 72 HI+

RT 72 HI+ FR – BRANDWEREND RAAM- EN DEURSYSTEEM

Ongeëvenaarde mogelijkheden voor een brandwerende gevel

Brandwerendheid
Het is een algemeen bekende term, brandwerendheid. Voor onze werknemers en klanten gaat brandwerendheid echter veel verder. Zowel bij het ontwikkelen van nieuwe en bestaande producten wordt hier veel aandacht aan besteed. Het kunnen garanderen en waarborgen van veiligheid gaat gepaard met vele regels, testen, rapporten en controles. Daarnaast is het belangrijk dat brandwerendheid niet ten koste gaat van andere kwaliteiten zoals: thermische isolatie, akoestische isolatie of bijvoorbeeld duurzaamheid.

Brandwerendheid gaat om het waarborgen van de veiligheid van mensen. Het tegengaan van verspreiding van vuur en rook is een belangrijk onderdeel bij het ontwerp van onze producten. Dit wordt gemeten en geclassificeerd volgens gestandaardiseerde testmethoden en -criteria. Er zijn verschillende gradaties van brandwerendheid vastgesteld. Deze worden bepaald op basis van de tijd dat het bouwelement of constructie vuur en hitte kan weerstaan. Dertig minuten, 1000°C. Deze extreme omstandigheden zijn de ultieme test om veiligheid te kunnen waarborgen.

Brandwerendheid is regelgeving
Om de veiligheid te kunnen waarborgen en voor de gehele keten een standaard te stellen, zijn er verschillende regels en wetten opgesteld door de overheid. Zo is er sinds 2019 een regelgeving van kracht die stelt dat alle producten voor brandwerendheid in de buitengevel een CE-verklaring moeten dragen. Om deze verklaring te krijgen moeten onze raam- en deursystemen voldoen aan de NEN 16034 productstandaard. Hierin staat de methode beschreven hoe vastgesteld kan worden, door een onafhankelijke partij, of een raam- of deursysteem met draaiende onderdelen voldoet aan de gestelde eisen. Onze systemen hebben verschillende tests ondergaan, waaronder een brandtest waar de objecten blootgesteld worden aan hoge temperaturen. Kunnen ze deze temperaturen langer dan een half uur doorstaan? Alleen dan kan er een verklaring worden toegekend aan dat specifieke onderdeel.

 

RT72 Hi Kawneer brandwerend

Brandwerend raam- en deursysteem RT 72 HI+ FR
Met het RT 72 HI+ FR systeem heeft Kawneer een cradle-to-cradle-gecertificeerd product ontwikkeld met brandwerendheidsclassificatie E 30, EI2 20, EI2 30 en EW30. Dit modulaire profielsysteem kan gebruikt worden voor zowel raam- als deursystemen en heeft een hoogwaardige isolatiewaarde. Modulaire systemen dragen bij aan het vergemakkelijken van de productie en installatie van bouwelementen, omdat ze bestaan uit standaard componenten die in verschillende configuraties kunnen worden gecombineerd. Zonder in te leveren op transparantie of vrijheid van vormgeving is dit systeem klaar voor de toekomst, duurzaam en brandveilig.

RT 72 HI+ FR: Brandveiligheid en flexibiliteit in één systeem
De toepassing van raam- en deursystemen die getest zijn op brandweerstand volgens de Europese normen zijn beperkt tot de kaders van deze normen. In de praktijk is er vaak behoefte aan een groter toepassingsgebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grotere raamafmetingen, ramen in vliesgevels, combinaties van ramen en deuren en dergelijke. Om aan die behoefte te voldoen kunnen Extended Application (EXAP) rapporten een oplossing bieden. Aanvullende verklaringen van geaccrediteerde laboratoria en brandtesten maken het mogelijk om de profielsystemen veilig en verantwoord in te zetten op een groter toepassingsgebied.

Met de uitgebreide EXAP biedt de RT 72 HI+ FR de meest uitgebreide brandwerende toepassingsmogelijkheden in de markt. Zo zijn de systemen bijvoorbeeld getest voor grote afmetingen tot wel 1600 x 3000mm en te combineren met de andere brandwerende gevelsystemen van Kawneer. Bovendien heeft de RT 72 HI+ FR een zeer hoge isolatiewaarde en is het systeem beschikbaar in vrijwel alle vormgevingen binnen het RT-assortiment.

 

Kawneer aluminium
bedrijfspagina