Monday, July 15, 2024

S-peil vervangt K-peil

S-peil vervangt vanaf 1 januari 2018 het K-peil.

Voor bouwaanvragen of meldingen vanaf 1 januari 2018 moeten nieuwbouwwoningen of appartementen voldoen aan het S-peil, de nieuwe gebouwschilindicator of schil-peil.
S-peil is te gebruiken als indicator voor de isolatie- en ventilatiewaarde van een nieuwbouwwoning.

Met het S-peil krijgen we een correctere berekening van de energie-efficiëntie van een nieuwbouwwoning.

Zo komt er voor appartementsgebouwen een s-peil voor elk appartement apart, nu is dit voor het appartementsgebouw in zijn geheel.

Het K-peil geeft enkel de isolatiekwaliteit van een gebouwschil weer maar niet hoeveel energie een gebouw nodig heeft om te verwarmen of te koelen.
Het nieuwe S-peil geeft dus de zuivere isolatie- en ventilatiewaarde van de schil van een woning weer (muren, ramen, dak,…). Verschillende factoren zijn van invloed op het S-peil: meer isolatie, de luchtdichtheid van een gebouw, een efficiëntere geometrische vorm van de woning, minder glas. Wie compacter bouwt (wat niet noodzakelijk kleiner betekent maar minder oppervlakte van gebouwschil), verkrijgt een lagere en dus betere S-waarde.

Het S-peil bepaalt hoeveel energie de wooneenheid zal nodig hebben om de temperatuur van de woning op peil te houden. Hoe minder energie nodig is en hoe efficiënter de vorm, hoe lager het S-peil. Het S-peil geldt per wooneenheid.

Het S-peil drukt in 1 getal uit hoe het gesteld is met de schil van de woning. Hoe minder energie er nodig is hoe lager en hoe beter het S-peil.
* De Vlaamse regering heeft de waarde van het S-peil voor nieuwe bouwaanvragen vanaf januari 2018 op S31 bepaald, tegen 2021 wordt dat S28.

Minister Tommelein: ‘Alles begint bij minder energie verbruiken. Als we onze energiedoelstellingen willen halen, is het belangrijk dat we de energie-efficiëntie van een woning juist kunnen meten. Met het vastleggen van een ambitieus schil-peil, willen we ervoor zorgen dat iedereen van bij het eerste ontwerp van een woning rekening houdt met de energiebalans.’

We kunnen het S-peil verlagen door:

  • Betere U-waarden van de componenten van de schil
  • Luchtdichter te bouwen
  • Buitenzonwering voorzien
  • Vermijden van bouwknopen (koude burggen)
  • De grootte (grote ramen hebben nadelige invloed),  oriëntatie en type van de beglazing.
  • Betere g-factor van het glas.

 


Nieuwe rekenmethode E-peil vanaf 2018

Wie een nieuwe woning bouwt moet voldoen aan voorwaarden met betrekking tot EnergiePrestatie en Binnenklimaat, kortweg EPB.

Het EPB wordt berekend aan de hand van de thermische isolatie, de ventilatie en de energieprestatie van de woning. De energieprestatie is de optelsom van de netto energoebehoefte van een woning en de hoeveelheid hernieuwbare energie, en wordt uitgedrukt in het E-peil.

Tot hiertoe wegen zonnepanelen veel zwaarder door van bvb warmtepompen en zonneboilers. Dit is nu herzien waarmee elke vorm van hernieuwbare energoe gaat  meetellen voor het E-peil.

 

Het E-peil in 2018: strenger voor alle nieuwe gebouwen

Voor nieuwe residentiële gebouwen (woningen, appartementen, studio’s…) daalt het maximale E-peil met 10 punten. Het kritieke cijfer wordt dus E40. Het theoretisch energiegebruik zal daarvoor minstens 20% moeten dalen.